Photos


Fotoen Berdorfer Laf 2019

10km vum Fernand Schmitz

5km vum Fernand Schmitz

Ronderëm de Laf vum Fernand Schmitz

400m vum Fernand Schmitz

800m vum Fernand Schmitz

1200m vum Fernand Schmitz

Fotoen Berdorfer Laf 2018

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen Berdorfer Laf 2017

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Edith Ludivig

Fotoen vum Maxim Weemaes

Fotoen vun den Leef aus de vergaangene Joeren fannt dir hei:

Berdorfer Laf 2016:

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Fernand Schmitz

Berdorfer Laf 2015:

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen 10 km Laf vum Edith Ludivig

Fotoen vum 5 km Laf vum Edith Ludivig

Fotoen vun de Kannerleef vum Edith Ludivig

Berdorfer Laf 2014

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Berdorfer Laf 2013

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Edith Ludivig

Berdorfer Laf 2012

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Edith Ludivig

Berdorfer Laf 2011

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Edith Ludivig

Berdorfer Laf 2010

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Fotoen vum Edith Ludivig

Berdorfer Laf 2009

Fotoen vum Claude a Kim Fink

Berdorfer Laf 2008

Fotoen vum Claude a Kim Fink